Pridal RNDr. Štefan Berežný, PhD. dňa Ne, 12/06/2022 - 02:29

Časový harmonogram opravnej štátnej skúšky pre bakalárske štúdium akademickom roku 2022/2023:

Študijný program: Počítačové modelovanie


Predseda komisie:    prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.
Členovia komisie:     doc. RNDr. Marián Klešč, PhD.
                                 RNDr. Emília Draženská, PhD.
                                 RNDr. Anna Grinčová, PhD.
Tajomník komisie:    RNDr. Mária Timková, PhD.


Dátum:   23. 09. 2022

Miestnosť: N32 622

Čas Priezvisko a meno Téma bakalárskej práce Vedúci bakalárskej práce
08:00 - 08:20 HORNIAK Samuel Štruktúra prahových digrafov konvexných a konkávnych monžeovských matíc vo fuzzy algebre RNDr. Monika Molnárová, PhD.
08:20 - 08:40 MACHOVEC Marek Implementácia technológie Blockchain do MANET doc. Ing. Ján Papaj, PhD.

 

Typ
Bc