Kontakt

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Němcovej 32, 6. poschodie

042 00 Košice

tel : 55 - 602 3250

fax : 55 - 633 0115

Sekretariát KMTI: kmfei.fei@tuke.sk

Kontaktujte nás