Aktuálne predmety

I. stupeň (Bc.)

Aktuálne

Poradie Názov predmetu Skratka a kód predmetu
1 Bakalárska práca BP-PM - 2622263
2 Discrete Mathematics ANG-KMTI-DM - 26000256
3 Finančná matematika FM-2601981
4 Matematika II-HI_2122 MAT II-HI_2122 - 26001213
5 Matematika II_2122 MAT II_2122 - 26001211
6 Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika NMPaMŠ - 2619661
7 Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika - HI NMPaMŠ-HI - 2620551
8 Numerická matematika, pravdepodobnosť a štatistika NMPaŠ - 26001221
9 Obhajoba bakalárskej práce OBP-PM - 2622309
10 Operačná analýza OA - 2608531
11 Operational Analysis ANG-KMTI-OA - 26000257
12 Počítačové modelovanie PM - 26001203
13 Programovanie Prog-PM - 26000945
14 Projektový seminár PSem - 26000892
15 Teoretická informatika TI - 26001012
16 Úvod do logiky ÚL - 2609021

II. stupeň (Ing.)

Aktuálne

Poradie Názov predmetu Skratka a kód predmetu
1 Aplikácie diferenciálnych rovníc ADR - 26000085
2 Applied Statistics ANG-KMTI-AŠ - 26000254
3 Diplomová práca DP-PM - 2622319
4 Diplomový projekt I DPro I-PM - 2622322
5 Kryptografia KG - 26001193
6 Lineárne a kvadratické programovanie LaKP - 2611661
7 Softvérové prostriedky na modelovanie procesov SPMP - 26000593