Pridal RNDr. Štefan Berežný, PhD. dňa Pi, 02/02/2024 - 00:01

Hlavné poznatky počítačového modelovania a ich využitie

Akademický rok:               2023/2024
Garantujúce pracovisko:  Katedra matematiky a teoretickej informatiky FEI TU
Študijný odbor:                 Aplikovaná informatika
Druh štúdia:                      Inžinierske

Typ
Ing