Pridal Administrátor dňa St, 09/02/2022 - 00:01

Hlavné poznatky počítačového modelovania a ich využitie

Akademický rok:               2022/2023
Garantujúce pracovisko:  Katedra matematiky a teoretickej informatiky FEI TU
Študijný odbor:                 Aplikovaná informatika
Druh štúdia:                     Inžinierske

Typ
Ing