Učebné texty

KEGA
Číslo: 032TUKE-4/2013
Názov: Transfer vedeckého výskumu do výučby cez predmety Diskrétne dynamické systémy a Grafové algoritmy a diskrétna optimalizácia

 1. Plavka Ján: Výstupy projektu KEGA. (stiahnuť)

Texty pre zamestnancov TUKE (potrebné prihlásenie jedinečným loginom)

 1. Pirč, V. - Plavka, J.: Matematika so softvérom MAPLE. (on-line)

Učebné texy Pre prezeranie on-line verzií učebných textov odporúčame použiť Mozillu Firefox.

 1. Džurina, J. - Baculíková, B.: Matematicko počítačové modelovanie. (stiahnuť)
 2. Džurina, J. - Grinčová, A. - Pirč, V.: Matematická analýza I. (on-line, stiahnuť)
 3. Džurina, J. - Grinčová, A. - Pirč, V.: Matematická analýza II. (on-line, stiahnuť)
 4. Džurina, J. - Pirč, V.: Diferenciálne rovnice, diferenčné rovnice a variačný počet. (on-line, stiahnuť)
 5. Grinčová, A. - Ižaríková, G. - Pirč, V.: Časové rady. (on-line, stiahnuť)
 6. Pirč, V.: Počítačová podpora riešenia matematických úloh. (on-line, stiahnuť)
 7. Pirč, V. - Grinčová, A.: Finančná matematika verzia 1 (on-line, stiahnuť)
 8. Pirč, V. - Grinčová, A.: Finančná matematika verzia 2 (on-line, stiahnuť)
 9. Pirč, V. - Ostertagová, E.: Matematika s MATLABom (on-line, stiahnuť)
 10. Pirč, V. - Plavka, J.: Test vedomostí zo stredoškolskej matematiky. (on-line, stiahnuť)

Internetové zdroje

 1. Henrich Glaser-Opitz: MATH - metódy numerickej matematiky pre študentov (on-line)