Laboratóriá KMTI

it4kt

Laboratóriá vznikli s podporou projektu IT4KT (Kód ITMS projektu: 26220220123) na základe podpory Operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Web stránka projektu IT4KT.

Všetky laboratóriá sú vybavené dataprojektorom s plátnom a bielou interaktívnou tabuľou a na ich monitorovanie je využívaný kamerový systém.

 
LabIT4KT-1: Laboratórium počítačového modelovania.
 
LabIT4KT-2: Laboratórium numerickej matematiky.
 
Servery
 
Poskytované služby (vačšina služieb je poskytovaná pomcou samostatných virtuálnych serverov):
 
Predmety, ktoré sa vyučujú v týchto laboratóriách:
 
Elektronické učebné texty vytvorené v rámci projektu IT4KT: