Vitajte na stránke Katedry matematiky a teoretickej informatiky FEI TUKE

 
Prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky
 
VÝUČBA V LETNOM SEMESTRI 2023/2024 - OZNAM

 

Katedra matematiky a teoretickej informatiky FEI TUKE zabezpečuje výuku matematických predmetov pre bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia pre všetkých študentov FEI TU v Košiciach. Okrem toho spolupracuje aj pri zabezpečení niektorých ďalších predmetov v rámci celej Technickej univerzity. Rovnako sa zamestnanci katedry podieľajú na vedeckom výskume fakulty i univerzity.
 

Naším poslaním je

  • podporovať a rozvíjať vzdelávanie na báze tvorivosti, v duchu humanity a demokratických tradícií,
  • prispievať k rozvoju vzdelávania a kultúry,
  • podieľať sa na raste vedeckých, technologických a ekonomických štandardov občanov i celej spoločnosti

V tejto činnosti sú pre nás dôležité hodnoty, ktoré vyznávame

  • vzdelanie, ktoré poskytujeme je spoločensky potrebné a dostupné,
  • každý študent sa pokúša o úspech a je zodpovedný za svoje správanie,
  • každý študent má príležitosť rozvíjať svoje schopnosti, kreativitu, ducha a dušu,
  • atmosféra na katedre je vzájomne rešpektujúca sa a kooperatívna,
  • rozhodovanie a riadenie je založené na princípe najlepšej možnosti pre študentov a zamestnancov

Naša katedra garantuje študijný program Počítačové modelovanie.

  • Študijným poradcom pre študijný program Počítačové modelovanie je RNDr. Anna Grinčová, PhD.