Absolventi

Zoznam absolventov študijného programu Počítačové modelovanie na KMTI v jednotlivých akademických rokoch.

 
Akademický rok 2009 / 2010
 
Akademický rok 2010 / 2011
 
Akademický rok 2011 / 2012
 
Akademický rok 2012 / 2013
 
Akademický rok 2013 / 2014
 
Akademický rok 2014 / 2015
 
Akademický rok 2015 / 2016
 
Akademický rok 2016 / 2017
 
Akademický rok 2017 / 2018
 
Akademický rok 2018 / 2019
 
Akademický rok 2019 / 2020
 
Akademický rok 2020 / 2021
 
Akademický rok 2021 / 2022