Avatar učiteľa
Štefan Berežný

RNDr. Štefan Berežný, PhD.

Kontaktné informácie

stefan.berezny@tuke.sk N32 617
+421 55 602 2447 Odkaz na web

Konzultácie

Utorok 09:00 - 10:30 (napíšte e-mail)
E-mail
stefan.berezny@tuke.sk
Miestnosť
N32 617
Telefón
+421 55 602 2447
Osobná webstránka
http://people.tuke.sk/stefan.berezny/
Konzultácie deň
Utorok
Konzultácie čas
09:00 - 10:30 (napíšte e-mail)
Publikácie

Zoznam publikácií nájdete na stránke knižnice TUKE:
Publikácie - Štefan Berežný alebo na stránke knižnice TUKE:

https://portal.lib.tuke.sk/epc/#/exports

Výskum
  • diskrétna optimalizácia
  • optimalizácia na grafoch s kategorizáciou hrán
  • aplikovaná štatistika
  • štatistické spracovanie údajov pre Košické letisko
  • modely zimnej a letnej údržby letísk
Oznamy

OZNAM!

Zmena rozvrhu cvičení v predmete Diskrétna matematika pre študijné skupiny 7, 8 a 9:

  • študijná skupina 7 - streda: 07:30 - 09:00, PC13 sa presúva do miestnosti N32-704
  • študijná skupina 8 - streda: 09:10 - 10:40, PC13 sa presúva do miestnosti N32-704
  • študijná skupina 9 - streda: 10:50 - 12:20, PC13 sa presúva do miestnosti N32-704

Platnosť tejto zmeny je od 2. týždňa semestra, t.j. od 04. 10. 2023.

***

V termíne od 01. 04. 2023 do 09. 04. 2023 budem služobne na univerzite v Baia Mare (Rumunsko).
V prípade potreby, ma počas mojej služobnej cesty kontaktujte e-mailom.

***

Seminár pre študentov FEI.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe.

Paralelné programovanie pomocou výpočtovej platformy HybriLIT.
Termín: 25. november 2020

Záujemcovia nech ma informujú e-mailom, aby som zabezpečil dostatok kont na praktické ukážky.

***

FEI: Mathematics 1 - Dates of written tests:

(01) 05. 12. 2019 (Wednesday) at 09:00 h. in room N32 613 - Credit Test
(02) 10. 12. 2019 (Tuesday) at 09:00 h. in room N32 613 - Exam (Regular Term) + Repair of Credit Test
(03) 17. 12. 2019 (Tuesday) at 09:00 h. in room N32 613 - Exam (Regular Term + The First Reparative Exam)
(04) 14. 01. 2020 (Tuesday) at 09:00 h. in room N32 613 - Exam (Regular and Reparative)