Pridal RNDr. Štefan Berežný, PhD. dňa Ne, 12/06/2022 - 02:29

Časový rozvrh štátnej skúšky pre bakalárske štúdium v akademickom roku 2022/2023

Študijný program: Počítačové modelovanie


Predseda komisie:   prof. RNDr. Jozef Džurina, CSc.
Členovia komisie:    doc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD.
                                doc. RNDr. Helena Myšková, PhD.
                                RNDr. Juraj Valiska, PhD.

                                
Tajomník komisie:   RNDr. Mária Timková, PhD.

Dátum:   20. 06. 2023

Miestnosť: N32 622

 

Čas Priezvisko a meno Téma bakalárskej práce Vedúci bakalárskej práce
08:40 - 09:00  Dovhan
 Danylo
Silná regularita matíc a intervalových matíc v max-plus algebre  doc. Helena Myšková, PhD.
09:00 - 09:20  Hanchevska
 Anastasiia
Algoritmy na testovanie robustnosti cirkulantných matíc v max-min algebre  doc. Helena Myšková, PhD.
09:20 - 09:40  Kendra
 Lukáš
Aplikácia na podporu znalosti v oblasti boolovských funkcií  RNDr. Juraj Valiska, PhD.
09:40 - 10:00  Malic
 Richard
Interaktívna aplikácia pre chytré zariadenia na vizualizáciu Alambda max-plus vlastných vektorov  prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.
10:00 - 10:20  Molnár
 Dominik
Využite cyklických permutácií pre stanovenie priesečníkových čísiel grafov  RNDr. Michal Staš, PhD.
10:20 - 10:40  Onufriienko
 Kirill
Implementácia algoritmu na testovanie kontrolovateľného a tolerančného zovšeobecneného stabilného stavu diskrétnych dynamických systémov  prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.
10:40 - 11:00  Petrilová
 Natália
Matematicko-fyzikálne modelovanie aplikáciou diferenciálnych rovníc.  prof. RNDr. Jozef Džurina, CSc.
11:00 - 11:20  Ryzhuk
 Daniel
Riešenie kvartických rovníc v lokalizácii cieľov pomocou UWB radarov  Mgr. Jana Fortes, PhD.
11:20 - 11:40  Samuhel
 Tobiáš
Aplikácie diferenciálnych rovníc v biológii - viacdruhové populačné modely  doc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD.
11:40 - 12:00  Serenchysh
 Roland
Niektoré aplikácie grafových algoritmov  doc. RNDr. Marián Klešč, PhD.
12:00 - 12:40   prestávka  
12:40 - 13:00  Sydorets
 Vladyslav
Technická podpora pre prácu v teórii grafov  RNDr. Juraj Valiska, PhD.
13:00 - 13:20  Vitališ
 Juraj
Optimálne reprezentácie zvonkuplanárnych grafov  doc. RNDr. Marián Klešč, PhD.
13:20 - 13:40  Voloshko
 Danylo
Aplikácie lineárneho programovania pre silne univerzálne stabilné stavy diskrétnych dynamických systémov s nepresnými dátami  prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ
Bc