Pridal RNDr. Štefan Berežný, PhD. dňa Št, 12/05/2022 - 12:11

Časový rozvrh štátnej skúšky pre inžinierske štúdium v akademickom roku 2022/2023

Študijný program: Počítačové modelovanie

Predseda komisie: prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.
Členovia komisie: prof. RNDr. Jozef Džurina, CSc.
  Ing. Irena Jadlovská, PhD.
  RNDr. Monika Molnárová, PhD.
  RNDr. Michal Staš, PhD.
Tajomník komisie: RNDr. Anna Grinčová, PhD.

 

 

 

 

 

Komisia: BN 622

Dátum: 20. 6. 2023

ČAS

Meno a Priezvisko

Téma diplomovej práce:

Vedúci diplomovej práce a                konzultant diplomovej práce

08:00 -- -- 08:40 Miriam
Balintová
Využitie zhlukovej analýzy v spracovaní UWB radarových signálov Mgr. Jana Fortes, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ
Ing